13 LEJERS PLIGT I TILFÆLDE AT SKADER, INDBRUD ELLER SAMMENBRUD

13.1 Det er lejers pligt at informere udlejningsfirmaet om skader eller sammenbrud så hurtigt som muligt, maksimum indenfor 24 timer.
13.2 En kort beskrivelse af hændelsesforløbet skal indberettes til biludlejningsfirmaet, denne skal være underskrevet af lejer og skal indeholde: sted, dato, tidspunkt, personer involveret samt fotos af skaderne. 
13.3 Skadeanmeldelsen kan nemt sendes via email (med vedhæftede billeder) eller, med billede af en håndskrevet rapport samt billeder af skaden via WHATTSAPP.
13.4 I tilfælde af sammenbrud, indbrud eller ulykke, er det lejers pligt ikke at efterlade køretøjet i en position som kan udsætte det for yderligere skade eller tyveri af selve bilen.

14 LEJERS PLIGT I TILFÆLDE ULYKKE

14.1 At tilkalde Politiet og foretage en politianmeldelse, og hvis nødvendigt, at foretage anmeldelsen på nærmeste politistation (Policia Local eller Guardia Civil)
14.2 At informere biludlejningsfirmaet om ulykken med det samme, så hurtigt som muligt, og maksimum indenfor 24 timer.
14.3 Hvis en eller flere tredie parter er involverede, er det lejers lovmæssige pligt at indhente følgende information:
- Nummer plader på samlige biler involveret.
- Fuld navn, ID samt adresse I hjemland på samtlige involverede.
- Forsikrings selskab og police nummer på samtlige involverede.
- Navne og kontakt information på eventuelle øjenvidner, hvis nogen.
14.4 Hvis tredie part ikke kan identificere sig selv, eller nægter at identificere sig selv, er det lejers pligt omgående at tilkalde politiet, samt tage billeder af tredie parts bil og nummer plade.
14.5 Der ligger I bilen en "Declaracion Amistosa de Accidente" eller "venskablig erklæring" som kan udfyldes og anvendes til kort beskrivelse. En kopi af denne skal indleveres til biludlejningsfirmaet.
14.6 Skader som ikke bliver indberettet iflg. forudnævnte vil blive opkrævet lejer, ligesom som skader som bliver indberettet efter lejemålets udløb.
14.7 Falsk vidnesbyrd/skadeanmeldelse vil ikke blive accepteret.